Ceny transferowe w Polsce

W naszym polskim prawie także można znaleźć uregulowania dotyczące cen transferowych. W roku milenijnym, czyli w 2000 pojawiła się inicjatywa z imienia Marka Belki. Sprawował on wówczas funkcję Ministra Finansów. Wówczas wdrożono do polskiego prawa podatkowego ustawy, które dotyczą cen transferowych. Stworzone wówczas zostały także grupy urzędników, którzy zostali wyspecjalizowani w wykrywaniu niezgodności, które byłyby powiązane z ustalaniem cen transakcyjnych.

Przypomnę, że ceny transferowe to ceny ustalane przez jednostki powiązane ze sobą i prowadzące ze sobą konkretne transakcje. Obecnie w świecie biznesu najczęściej są to transakcje sprzedaży pomiędzy kontraktującymi ze sobą firmami. Wracając więc do urzędów powołanych przez Ministra Finansów to mają oni obecnie bardzo duże uprawnienia. Chodzi tutaj przede wszystkim o kontrolowanie transakcji prowadzonych właśnie przez związane ze sobą jednostki na rynku. Ceny transferowe w polskim prawie podatkowym są pod kontrolą organu podatkowego. Ten w każdej chwili może uznać, że ceny transferowe ustalone przez konkretne przedsiębiorstwa są nieprawidłowe i niezgodne z cenami rynkowymi. Wówczas dokonuje się oszacowania faktycznych zysków bądź też strat, które zostały osiągnięte przez przedsiębiorstwo, czyli podatnika.

Szczegóły tematu

Polskie przedsiębiorstwo, które prowadzi transakcje na zasadzie cen transakcyjnych jest zobowiązane do sporządzenie odpowiedniej dokumentacji podatkowej. Dokumentacja podatkowa ma odnosić się oczywiście do cen transakcyjnych. Dokumentacja musi być prowadzona jeśli ceny przekroczą konkretne stawki. Jest to sto tysięcy euro, jeśli transakcja nie przekracza dwadzieścia procent kapitału zakładowego. Trzydzieści tysięcy euro, jeśli chodzi o świadczenie usług, sprzedaży bądź też udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, a pięćdziesiąt tysięcy euro, jeśli pojawią się inne przypadki. Jeśli zobowiązany płatnik podatku nie dostarczyłby stosownej dokumentacji w ciągu tygodnia od terminu, jaką wyznaczy urząd podatkowy, wówczas nadwyżka średnio oszacowanego dochodu staje się kwotą będącą podstawą opodatkowania.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Odpowiedz

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kopiowanie treści zabronione pod groźbą sankcji prawnych.